Invoering E10 Nederland

Vanaf 1 oktober 2019 is het wettelijk verplicht om E10 benzine op ons tankstation in Budel
aan te bieden. Hieronder vertellen wij je graag alles over deze wijziging.

Wat is E10?
E10 is benzine waar tot maximaal 10% duurzame bio-ethanol is toegevoegd. De ‘E’ staat voor bioethanol.
De 10 staat voor het maximale percentage. E10- benzine is alleen geschikt voor
benzinevoertuigen. Bio-ethanol is alcohol gemaakt uit afval en/of landbouwgewassen. Het is een
biobrandstof die moet voldoen aan Europese duurzaamheidsregels.

Waarom is de invoering van E10 belangrijk?
Het introduceren van E10-benzine in Nederland zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot van benzine minder
wordt. Door biobrandstof toe te voegen zijn minder fossiele brandstoffen nodig. Dit helpt de CO2-
uitstoot te verminderen en is daarmee beter voor het klimaat.

Daarnaast is het wettelijk verplicht om te voldoen aan de EU biobrandstoffenwetgeving. Er zijn al diverse landen in Europa overgestapt van E5-benzine naar E10-benzine en naar verwachting wordt dit verder uitgebreid. In ons tankstation in Hamont bieden wij al vanaf 1 januari 2018 E10 benzine aan.

Om deze reden gaan wij vanaf 1 oktober aanstaande starten met het leveren van E10-benzine aan
ons tankstation in Budel. Deze overgang zal geleidelijk verlopen. De overgang vindt plaats in oktober zodat
er maar eenmalig een wissel van brandstof hoeft plaats te vinden en de wisseling gelijk kan lopen
met de seizoensovergang van zomer naar winter brandstof. De Nederlandse overheid is hiermee
akkoord gegaan. Vanaf 1 november 2019 dienen alle tankstations in Nederland E10-benzine te
verkopen.

Is mijn auto geschikt voor E10 benzine?
Meer dan 90% van de benzineauto’s is geschikt voor E10, maar het kan voor sommige benzineauto’s van voor 2000 problemen veroorzaken. Check hier of u zonder problemen Euro 95 E10 kunt tanken. Is uw auto niet compatibel, dan adviseren wij u Esso Euro 98 ongelood te tanken.

Pompeiland tankstation van Horne Budel